Nhạc nước Hà Nội 2013
Nhạc nước Hà Nội 2013 Nhạc nước là một bước đột phá của Công ty trong việc thiết kế, nghiên cứu sáng tạo đầy ngẫu hứng với kỹ nghệ tạo hình bằng nước và đèn màu, kết hợp với âm thanh. chúng tôi đã tạo hình thành những đài hoa múa ... Đọc Tiếp