Tưới tự động Quảng trường tỉnh Cao Bằng
Tưới tự động Quảng trường tỉnh Cao Bằng Với quy mô là một Quảng trường lớn để tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh, Quảng trường được thiết kế một cách bài bản, với hệ thống cây xanh, các ô cỏ lớn...Để đảm bảo cây cỏ phát triển tốt, hạn ... Đọc Tiếp