Đài phun nước Huyện ủy Quốc Oai Hà Nội

 

PHOI CANH HO 1 - PA1 copy

 

 

PHOI CANH HO 1 - PA2 copy

 

 

© 2012 – 2013, www.hanoilandscape.com. Cây Xanh, Dai phun nước