Tiểu cảnh nhỏ Thị trấn Chũ-Bắc giang Sự kết hợp giữa Đá, Cây cỏ, Nước

 

 

 

© 2013, www.hanoilandscape.com. Cây Xanh, Dai phun nước