Đài phun nước công ty Đồng Tâm

Sau khi khảo sát hiện trạng và lắng nghe ý kiến của chủ đầu tư, công ty chúng tôi tiến hành thiết kế hệ thống đài phun nước tại công ty Đồng Tâm. Chúng tôi đưa ra 02 phương án cho Chủ đầu tư, Chủ đầu tư đã lựa chọn phương án 2, với hệ thống phun tia, phun sủi 2 tầng, hệ thống đèn LED 9w tự chuyển đổi mầu trong đèn. Cùng với đó là 02 hệ thống thác tràn từ bể trên xuống bể dưới. Và đây là một số hình ảnh của công trình

 

Đài phun nước công ty Đồng Tâm

 

Đài phun nước công ty Đồng Tâm

 

Đài phun nước công ty Đồng Tâm

 

Đài phun nước công ty Đồng Tâm

 

 

 

Đài phun nước công ty Đồng Tâm

© 2013, www.hanoilandscape.com. Cây Xanh, Dai phun nước