Vòi phun

 

Vòi phun tia

 

Vòi phun tia

Vòi phun tia nước trong

 

Vòi phun sủi

 

Vòi phun sủi

Vòi phun sủi cây thông

 

Vòi phun sủi

 

Vòi phun sủi

Vòi phun sủi 

 

Quả cầu nước

 

Quả cầu nước

Quả cầu nước

 

Vòi phun sủi bọt khí

 

Vòi phun sủi bọt khí

Vòi phun sủi bọt khí

 

 

 

 


© 2012 – 2013, www.hanoilandscape.com. Cây Xanh, Dai phun nước