Các loại cây Bóng mát

Cây Xa kê (Artocarpus altilis)Cây Xa kê (Artocarpus altilis)

Cây Ngọc lan - Michelia alba

Cây Ngọc lan (Michelia alba)

Cây Bàng đài loan (Terminalia molineti)

Cây Bàng đài loan (Terminalia molineti)

Cây Đại hoa đỏ (Plumeria rubra)

Cây Đại hoa đỏ (Plumeria rubra)

Cây Bàng (Terminalia catappa)

Cây Bàng (Terminalia catappa)

Cây Hoa sữa (Alstonia scholaris)

Cây Hoa sữa (Alstonia scholaris)

Cây Liễu đỏ (Callistemon citrinus)

Cây Liễu đỏ (Callistemon citrinus)

Cây muồng hoàng yến (Cassia Fistula)

 Cây muồng hoàng yến (Cassia Fistula)

Cây Lộc vừng (Barringtonia acutangula)

Cây Lộc vừng (Barringtonia acutangula)

© 2012 – 2013, www.hanoilandscape.com. Cây Xanh, Dai phun nước